Senin, 02 Juli 2012

Dayak Ot Danum


DAFTAR SUKU-SUKU DAYAK YANG ADA DI KALIMANTAN

Dayak Ot Danum

No.
Nama Suku
Bahasa
Daerah Tempat Tinggal
1.
Lebang
Lebang
S. Jatah, dan S. Ingar
2.
Undan
Undan
S. Penyak
3.
Desa
Desa
S. Mau, Payak, Benuwang S. Jetah, Dedai, Linuh, Keban, Ingar, Ladan, dan Payak
4.
Payak
Payak
S. Payak
5.
Seberuwang
Seberuang
S. Keberak
6.
Linuh
Linuh
S. Blimping
7.
Palan
Palan
S. Blimbing
8.
Randu/Pandu
Randu
S. Kebahan
9.
Barai
Barai
S. Ladan, Kebahan, dan Pengotal
10.
Muntok
Muntok
S. Blimbing
11.
Silang
Silang
S. Blimbing
12.
Jungkau
Jungkau
S. Rasak
13.
Ketiyur
Ketiyur
S. Kayan
14.
Ot Danom
Ot Danom
S. Ambalau, dan Melawi Hulu – Kalbar
15.
Panangkuwi/Lekawai
Lekawai
S. Lekawai, Melawi
16.
Nyangoi
Nyangoi
S. Lekawai, Takungui
17.
Osa
Osa
S. Osa, Mentibar, Takungui, dan Mensuling
18.
Bunyau
Bunyau
S. Sempu, Sehang
19.
Sahiei
Sahiei
S. Serawai, Hulu Katingan
20.
Serawai
Serawai
S. Serawai, Nanga Serawai
21.
Limbei
Limbei
S. Mentawai, Hulu Ella, S. Keruwab, Kenoban, Tapal, Nawah, Hulu Katingan
22.
Ransa
Ransa
S. Menukung
23.
Iban
Iban
S. Menukung
24.
Kenyilu
Kenyilu
S. Nuwa
25.
Nyadum
Nyadum
S. Mentebah
26.
Tahin
Tahin
S. Nuwa
27.
Kubin
Kubin
S. Ella Hilir, S. Lebubuh, S. Kelaki, Hulu Seruyan sampai Bahan
28.
Pananyui
Pananyui
Hulu Katingan
29.
Ellah
Ellah
S. Ella Hilir
30.
Kebahan
Kebahan
S. Kelaki, Man, dan Kayan
31.
Keninjal
Keninjal
S. Kelaki, Kalawi, Seruyan Hulu, Manjul, Langki, Nanga Sayan, dan N. Mancur
32.
Tebidah
Tebidah
S. Tebidah, Lahar
33.
Gunih
Gunih
S. Mendayan Pelai
34.
Payak
Payak
S. Mendayan Lahar
35.
Jampal
Jampal
S. Mendayan
36.
Kayan
Kayan
S. Kumbal
37.
Nanga
Nanga
S. Kayan
38.
Ulun Daan
Ulun Daan
Nanga Raung
39.
Mentebah
Mentebah
Mandai
40.
Taman
Taman
Mendalam, Suai
41.
Taman Sibau
Taman
Putus Sibau
42.
Mandai - Suruk
Mandai
S. Suruk
43.
Palin
Palin
S. Palin – Hulu Kapuas
44.
Embaloh
Embaluh
S. Embaluh – H. Kapuas
45.
Lauk
Lauk
S. Lauk – H. Kapuas
46.
Kalis
Kalis
S. Kalis – H. Kapuas
47.
Leboyan
Leboyan
Hulu Kapuas
48.
Sabaung
Sabaung
Katingan Hulu, S. Hiran
49.
Tawahui
Tawahui
Samba dan Katingan Hulu
50.
Raham
Raham
Samba dan Katingan Hulu
51.
Pananyari
Pananyari
Samba dan Katingan Hulu
52.
Duhoi
Duhoi
Samba, Kahayan, Hulu Kapuas, dan Murung
53.
Ot  Banusu/Ot Banuu
Bunuu
Lahai Hulu
54.
Tohup
Tohup
Hilir Tohup
55.
Ot Siang
Siang
Tersebar di perkampungan darat Barito Hulu, juga di Laung Hulu, Mahakam
56.
Kalang Lupu
Kalang Lupu
Idem
57.
Jambung Jama
Jambung Jama
Idem
58.
Gunung Kambang
Gunung Kambang
Idem
59.
Nyaring Uhing
Nyaring
Idem
60.
Babuat
Babuat
Sepanjang Barito Hulu
61.
Danau Usung
Usung
Tersebar di Hulu Barito